کتاب آتش در کوهستان

اثر آنیتا دسای از انتشارات افراز - مترجم: آذر عالی پور-داستان زندگی خانوادگی

؛... نانداکل نمی‌توانست آرام بگیرد. در آن هوای تاریک و روشن شروع به قدم زدن در باغ کرد. لبه‌ی ساری‌اش روی سنگریزه‌ها ساییده می‌شد - فش... فش... فش - همانند ماری نرم. نگاهی به اطراف مال انداخت تا کارا را ببیند که شاه بلوطی را از کف یک دست به دست دیگر می‌دهد و زمزمه‌کنان جلو می‌آید... ؛


خرید کتاب آتش در کوهستان
جستجوی کتاب آتش در کوهستان در گودریدز

معرفی کتاب آتش در کوهستان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آتش در کوهستان


 کتاب همه بدون استثنا
 کتاب روایت یک مرگ در خانواده
 کتاب راهنمای وداع
 کتاب راز شوهر
 کتاب پسری که روی تختی پر از برف خوابید
 کتاب عنکبوت