کتاب بیرون ذهن من

اثر شارون ام.دریپر از انتشارات پیدایش - مترجم: آنیتا یارمحمدی-داستان زندگی خانوادگی

اگر ملودی فقط می‌توانست به دیگران بگوید که چه چیزهایی می‌داند و چه فکرهایی می‌کند، همه چیز تغییر می‌کرد. اما این اتفاق نمی‌افتد، چون ملودی نمی‌تواند حرف بزند، نمی‌تواند راه برود، نمی‌تواند بنویسد.

او درونِ ذهنِ خودش گیر کرده و همین باعث می‌شود که بخواهد از این حصار بیرون بپرد. عاقبت او چیزی را کشف می‌کند: یک صدا… او صاحب یک «صدا» شده است… صدایی که همه دور و بری‌هایش آماده‌ی شنیدن آن نیستند.


خرید کتاب بیرون ذهن من
جستجوی کتاب بیرون ذهن من در گودریدز

معرفی کتاب بیرون ذهن من از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بیرون ذهن من


 کتاب ترز دکرو
 کتاب همه بدون استثنا
 کتاب خانه ای که در آن بزرگ شدیم
 کتاب همه نت های نواخته شده
 کتاب صد سال تنهایی
 کتاب هرگز بال پرواز نخواستیم