کتاب جبران می کنم

اثر سوفی کینسلا از انتشارات نشر نون - مترجم: روناک احمدی آهنگر-داستان زندگی خانوادگی

رمان «جبران می‌کنم» دربارۀ دختری جوان به نام فیکسی است که در خانواده‌ا‌ی پیچیده زندگی می‌کند. شعار پدر فیکسی این است: «خانواده مهم‌ترین چیزه.» با درگذشت پدر، او در موقعیت بغرنج‌تری بین زندگی خانوادگی و زندگی‌ای که آرزویش را دارد گیر می‌افتد.


خرید کتاب جبران می کنم
جستجوی کتاب جبران می کنم در گودریدز

معرفی کتاب جبران می کنم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جبران می کنم


 کتاب النگوهای قرمز
 کتاب بابا لنگ دراز
 کتاب راستی آخرین بار پدرت را کی دیدی؟
 کتاب جبران می کنم
 کتاب خونه خالی
 کتاب گیله بانو