کتاب روزگار سپری شده خانم گادنی

اثر پل بیلی از انتشارات ققنوس - مترجم: شعله آذر-داستان زندگی خانوادگی

پل بیلی، نویسنده انگلیسی در "روزگار سپری شده خانم گادنی" به رفتارهایی می‌پردازد که موجب می‌شوند حس فردیت و هویت فردی در دوران بیماری و کهنسالی نابود شود؛ نویسنده با زبانی طنزگونه، لحن ارباب‌منشانه پرستارها، اقوام و دیدارکنندگان "فیث گادنی" (شخصیت اصلی رمان) را به سخره می‌گیرد و ذهن خواننده را درگیر شکنندگی و آسیب‌پذیری انسان، ویژگی‌های جسمانی و زوال‌پذیری‌اش می‌کند.


خرید کتاب روزگار سپری شده خانم گادنی
جستجوی کتاب روزگار سپری شده خانم گادنی در گودریدز

معرفی کتاب روزگار سپری شده خانم گادنی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روزگار سپری شده خانم گادنی


 کتاب البته با کمی تاخیر
 کتاب آخرین باشگاه کتابخوانی
 کتاب در باد آمد، در باران رفت
 کتاب روزگار سپری شده خانم گادنی
 کتاب النگوهای قرمز
 کتاب بابا لنگ دراز