کتاب شیفت شب

اثر غلامرضا معصومی از انتشارات افراز-داستان زندگی خانوادگی

واقعیت، بهتر و زیباتر از داستان‌هایی است که در این کتاب به قصد فراموشی و البته برای سرگرمی جمع آمده، پس اگر کسی دوست ندارد فریفته شود، بهتر است این کتاب را دست نگیرد.


خرید کتاب شیفت شب
جستجوی کتاب شیفت شب در گودریدز

معرفی کتاب شیفت شب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شیفت شب


 کتاب خونه خالی
 کتاب گیله بانو
 کتاب دارائی خانواده روگن ماکار
 کتاب ایشان
 کتاب تلخی
 کتاب مامان پر