کتاب قصه های من و ننه آغا

-داستان زندگی خانوادگی

کتاب «قصه‌ های من و ننه آغا» مجموعه داستانی از مظفر سالاری است. این مجموعه از 23 داستان کوتاه تشکیل شده است. تمرکز این کتاب بر رسم و رسوم و فرهنگ مردمان خطه یزد است و نویسنده درصدد است با روایت این اصالت فرهنگی و احیای آن از فراموشی فرهنگ بومی این منطقه جلوگیری نماید.
تمرکز این کتاب بر رسم و رسوم و فرهنگ مردمان خطه یزد است و نویسنده درصدد است با روایت این اصالت فرهنگی و احیای آن از فراموشی فرهنگ بومی این منطقه جلوگیری نماید. نویسنده این داستان‌ها را از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی خویش برگرفته است و داستان‌ها را از زبان مادربزرگ خود شنیده و اکنون آن را در قالب یک مجموعه داستان کوتاه ذکر کرده است. این نویسنده که داستان‌ نویس و منتقد ادبی اهل یزد است، پیش از این رمان «رویای نیمه شب» را به چاپ رسانده که تاکنون به دفعات زیادی تجدید چاپ شده است.


خرید کتاب قصه های من و ننه آغا
جستجوی کتاب قصه های من و ننه آغا در گودریدز

معرفی کتاب قصه های من و ننه آغا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قصه های من و ننه آغا


 کتاب زندگی بی دغدغه آمریکایی
 کتاب حفره ای تا آمریکا
 کتاب خانه داری
 کتاب عنکبوت
 کتاب ترز دکرو
 کتاب منظر پریده رنگ تپه ها