کتاب گنجشک استخوانی

اثر زانا فریلون از انتشارات پیدایش - مترجم: بهناز پیری-داستان زندگی خانوادگی

صبحی پناهجویی است که در اردوگاه پناهندگی به دنیا آمده و فقط زندگی پشت حصارها را می شناسد. تا این که با دختری به هم ریخته و عجول به اسم جیمی آشنا می شود که در سمت دیگر حصار زندگی می کند...


خرید کتاب گنجشک استخوانی
جستجوی کتاب گنجشک استخوانی در گودریدز

معرفی کتاب گنجشک استخوانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گنجشک استخوانی


 کتاب سالی که از آسمان افتادیم
 کتاب راز بزرگ پسر کوچک
 کتاب گنجشک استخوانی
 کتاب گمشده در روز روشن
 کتاب یکی برای خانواده ی مورفی
 کتاب فعلا خوبم