کتاب بانوان عمارت میسالونگی

اثر کالین مک کالو از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان - مترجم: طاهره صدیقیان-داستان زندگی خانوادگی

آنچه كتاب‌های كالين مك كالو را برجسته و قابل تعمق می‌سازد اين است كه نوشته‌هايش فقط جنبه‌ی سرگرمی ندارد، بلكه در لابه‌لای سطور آن هدفی والاتر نهفته است كه آن را ارزشمند می‌سازد. در اين كتاب نيز ستم و بيداد را با قلمی طنزآميز برملا می‌سازد و خواننده را بر عليه آن بر می‌انگيزاند. نگرش مذهبی نويسنده به دنيا و اعتقاد او به رستاخيز نيز بر رونق نوشته‌هايش می‌افزايد و آن را از اكثر كتاب‌های مادی‌گرايانه‌ی امروزه‌ی غربی متمايز می‌سازد؛


خرید کتاب بانوان عمارت میسالونگی
جستجوی کتاب بانوان عمارت میسالونگی در گودریدز

معرفی کتاب بانوان عمارت میسالونگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بانوان عمارت میسالونگی


 کتاب تمیان
 کتاب صحرای ویرانگر
 کتاب سرسپرده
 کتاب خانه ایی که ترکش کردیم
 کتاب مدادرنگی
 کتاب دنده لج