کتاب گمشده در روز روشن

اثر لیزا گراف از انتشارات پیدایش - مترجم: فریده خرمی-داستان زندگی خانوادگی

بچه‌های دیگر، دبیرستان را سخت‌ترین دوره درسی‌شان می‌دانند، اما برای ترنت سال پنجم دبستان سخت‌ترین سال زندگی‌‌اش بود.
همان سال که در بازی هاکی، جرد ریچارد با یک ضربهٔ کوچک و خیلی خیلی اتفاقیِ ترنت به سینه‌‌اش به زمین افتاد و دیگر بلند نشد. کی می‌دانست که جرد بیماری قلبی دارد؟ حالا همهٔ شهر از او متنفر بودند، شاید حتی خودش.
دورهٔ دبیرستان برای ترنت می‌تواند شروعی تازه باشد، شروعی تازه به همراه فالن، دخترکی با زخمی عمیق بر چهره‌اش…

ترنت باید بداند وقتی توپش را در روز روشن گم می‌کند، برای پیدا کردن آن کافی است جایش را عوض کند.


خرید کتاب گمشده در روز روشن
جستجوی کتاب گمشده در روز روشن در گودریدز

معرفی کتاب گمشده در روز روشن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گمشده در روز روشن


 کتاب آرمینوتا
 کتاب شیفت شب
 کتاب بانوان عمارت میسالونگی
 کتاب بزن به جاده!
 کتاب من لئونم
 کتاب رانده و مانده